انواع یراق آلات مخفی درب (آرام بند، لولاو....)
سیستمهای امنیتی (حسگر انگشت، صفحه کلیدو....)
پرسان صنعت آریا نماینده انحصاری یراق آلات آلومینیوم(GU) آلمان
تلفن تماس:5-02188679304 ، 02188850457
تلگرام:9011970487
gu.parsansanat.com#bau#dooraccessories#hardware#lift_slide#luxury #پرسان_صنعت#پنجره #آلومینیومی#لیفت_اسلاید#پرسان_صنعت_آریا#یراق
#لولا #یراق_آلات

انواع یراق آلات مخفی درب (آرام بند، لولاو….) سیستمهای امنیتی (حسگر انگشت، صفحه کلیدو….) پرسان صنعت آریا نماینده انحصاری یراق آلات آلومینیوم(GU) آلمان تلفن تماس:5-02188679304 ، 02188850457 تلگرام:9011970487 gu.parsansanat.com#bau#dooraccessories#hardware#lift_slide#luxury #پرسان_صنعت#پنجره #آلومینیومی#لیفت_اسلاید#پرسان_صنعت_آریا#یراق #لولا #یراق_آلات

Posted on Posted in Uncategorized

انواع یراق آلات مخفی درب (آرام بند، لولاو….)
سیستمهای امنیتی (حسگر انگشت، صفحه کلیدو….)
پرسان صنعت آریا نماینده انحصاری یراق آلات آلومینیوم(GU) آلمان
تلفن تماس:5-02188679304 ، 02188850457
تلگرام:9011970487
gu.parsansanat.com#bau#dooraccessories#hardware#lift_slide#luxury #پرسان_صنعت#پنجره #آلومینیومی#لیفت_اسلاید#پرسان_صنعت_آریا#یراق
#لولا #یراق_آلات